Spolek Ecce Homo


Spolek vznikl jako Občanské sdružení v roce 1996, kdy poskytovalo služby v oblasti sociální (poradenství, integraci zdravotně postižených, pořádání výletů a pobytových akcí pro zdravotně handicapované), kulturní (výstavy, vydání publikace fotografií „Náš Svět“, divadelní představení), pedagogické (speciálně pedagogické poradenství) a sportovní (kuželkářská liga, cykloparáda, rafty). 

V dnešní době se spolek zabývá sociálními službami, prorodinnými aktivitami, aktivitami pro zdravotně postižené a naučnými stezkami.

Děti
Děti
Děti