Sociální služby


Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Posláním Centra pro rodinu, děti a mládež je podpora rodin s dětmi v tíživých životních situacích. Poskytujeme podporu ve vzdělávání a dalším získávání schopností a dovedností, které jim umožní plnohodnotný život v naší společnosti. Více zde…

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Posláním NZDM Respiro je vytvořit a nabídnout bezpečný prostor pro děti a mládež, kde najdou podporu a pomoc při zvládání obtížného období dospívání a v tíživých životních situacích. Nabízíme v neformálním prostředí možnost získat kompetence k řešení vlastní budoucnosti, vztahů a dalších problémů spojených s nelehkou životní zkušeností. Více zde…

Děti
Děti
Děti