Aktivity pro zdravotně postižené


PROJEKT „BÝT SPOLU“

Provozní informace:

Sídlo projektu: Masarykova 12, Šternberk
Pracovní doba: dle jednotlivých aktivit a harmonogramu akcí
Vedoucí projektu: PaedDr. Eva Kráčmarová

Forma poskytování:

 • Terénní, ambulantní, pobytová
 • Dle jednotlivých akcí

Cílová skupina:

 • Zdravotně handicapovaní, veřejnost

Financování:

 • Město Šternberk
 • Dary

Kontakty:

Email: e.kracmarova@seznam.cz
Tel.: 737 420 371

Cíl:

Hlavním cílem projektu byla podpora soužití osob s postižením i bez, výchova k vzájemné toleranci a porozumění v nelehké době transformace pobytových zařízení. Cílem projektu „ BÝT SPOLU“ byl cyklus kulturních, společenských a sportovních akcí a setkávání osob s postižením a osob bez postižení, čili nás všech. Navazuje na již probíhající projekt realizovaný v letech 1997- 2020.

Konkrétní činnost:

 • Realizace kulturního, společenského i sportovního programu
 • Nabídka návštěv památek a zajímavostí města Šternberka
 • Nabídka vycházek po naučných stezkách PRABÁBA, ZELENÁ
 • Rozvoj dalších aktivit dle přání účastníků i jejich potřeb
 • Zvýšení informovanosti veřejnosti a transformaci pobytových sociálních služeb
 • Zajištění pravidelných volnočasových aktivit pro obyvatele pobytových zařízení

Akce je podpořena SCLLD MAS Šternbersko.

MAS Šternberk Logo

Logo Výbor dobré vůle

Děti
Děti
Děti