Ostatní projekty


Savi godi, avka dživel 2020
(podpora romských žáků ve školní úspěšnosti)

Realizace projektu: 1.1.2020 až 31.12.2020

Projekt „Jaký rozum, takový život“ (Savi godi, avka dživel) zaměřen na podporu aktivit, které pomáhají romským žákům při překonávání obtíží v průběhu základního vzdělávání (aktivity pro zlepšování školní úspěšnosti), podporu aktivit zaměřených na prevenci předčasného ukončování vzdělávání romských žáků (zejména kontakt se SOU a SŠ, spolupráce na Dnech otevřených dveří) a podporu aktivit poskytujících informační a poradenskou činnost rodičům v oblasti vzdělávání. Projekt je zacílen na ORP Šternberk, ORP Litovel a ORP Uničov.

„Realizace projektu byla podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Podpory integrace romské menšiny v roce 2020“.

Naučné stezky

Prabába

Naučná stezka se vine po úbočích několika kopců v okolí Šternberka, má malé převýšení a vede po upravených lesních cestách. Trasa má méně náročnou a mírně náročnější variantu. Ta méně náročná je dlouhá 1,5 km se začátkem na rozcestí u bývalé restaurace Na kiosku až k vyhlídce U Zelené budky. Dosahuje převýšení 33 m a je vhodná i pro vozíčkáře s asistencí. Náročnější okruh pak při délce 4,5 km dosahuje také poměrně malé převýšení 100 m. Na této části stezky je instalováno devět zastavení, která vám přiblíží život v lese, historii celého regionu a připomenou také místní báje a pověsti.

Zastavení naučné stezky
 • Vstupní zastavení
 • Les a jeho význam
 • Savci v lese
 • Ptáci v lese
 • Voda v lese
 • Město a hrad Šternberk
 • Pole
 • Z místních pověstí – socha Ecce Homo
 • Co žije v trávě

Zelená

Zelená naučná stezka začíná ve Šternberku, stejně jako stezka Prabába. Pokračuje však k Lipině u Šternberka, dále přes Těšíkov a k prameni Těšíkovské kyselky. Vede prakticky celá po silnici, je vhodná jak pro pěší, tak přes táhlé stoupání i pro cykloturistiku.

Trasa, která je značena tabulemi, vede mezi loukami a poli nad Stachovem a na jejím nejvyšším bodě před Těšíkovem je umístěna přehledná schematická mapa okolní krajiny Hornomoravského úvalu. V nedalekém březovém háji je vybudováno odpočinkové místo s přístřeškem. Trasa končí u Těšíkovské kyselky, kde se seznámíte jak s místním pramenem, tak i dalšími léčivými prameny Střední Moravy.

Zájmový klub pro děti Šternberk

Místo realizace: Dvorská 13, Šternberk; 

Popis prostor: Klub má k dispozici prostornou místnost vybavenou skříňkami s pomůckami, stoly, židlemi i kobercem, atd.

Provozní doba: službu jsme poskytovali od 1.7.-30.9. v rozsahu 4 h denně,  dle požadavků rodičů  

Jednotlivé aktivity: 

1. volný čas – míčové hry, stolní hry, tvorba 

2. hravá forma výuky základů českého jazyka 

3. výlety 

4. poznání města a okolí

Klub měl v září menší návštěvnost  než o letních prázdninách a děti se potupně začlenily do družin a standardních kroužků.

Aktivity byly podpořeny z dotačního řízení pro dočasné aktivity na podporu rodin z Ukrajiny v rámci center pro rodiny s dětmi (zejména ve věku od 0 do 6 let) –  Ministerstvo práce a sociálních věcí.

logo mpsv

Doženeme to!

Cíl projektu: Podpořit 30 žáků doučování a zlepšit tak jejich školní úspěšnost.

Aktivity:

 1. Přímé doučování
 2. Komunikace s rodiči
 3. Komunikace se školou

Harmonogram projektu: 1.9.2022-31.2.2022

Počet účastníků: 30

loga

Doučovací klub Moravský Beroun

Cíle projektu:

 1. Zvládání nároků hlavního vzdělávacího proudu pro žáky, kteří bez podpory ve výuce selhávají nebo předčasně odcházejí.
 2. Snižování rozdílu mezi žáky běžných tříd a žáky ze speciálních tříd, popřípadě podpora v přestupu do hlavního vzdělávacího proudu.
 • Podpora přátelských vztahů a spolupráce běžných žáků a romských žáků/žáků ze znevýhodněného prostředí mimo běžnou třídu.
 • Podpora rodin v partnerské komunikaci se školou, v plnění nároků, které škola od rodin očekává, v pozitivním přístupu ke vzdělávání. 
 • Koordinovaný, komplexní a individuální přístup k rodinám

Harmonogram projektu: 1.8.2022-31.12.2022

Počet účastníků: 34 (přímí beneficienti)
MŠMT

Aktivity v oblasti sociálně právní ochrany na Moravskoberounsku

Cíle projektu:

 1. Od 1.7. – 31.12. 2022 poskytnout podporu prostřednictvím realizovaných aktivit 8mi rodinám
 2. 1.7. – 31.12. 2022 poskytnout podporu v rámci skupinové aktivity Klubko + alespoň 6 dětem
 3. Od 1.7. – 31.12. 2022 poskytnout pro CS průměrně 10 terénních intervencí týdně (5 intervencí/ pracovník)
 • Od 1.7. – 31.12. 2022 zlepšit připravenost pro vstup na ZŠ alespoň u 3 dětí a podpořit alespoň 3 rodiče
 • Od 1.7. – 31.12.2022 zapojit do skupinové aktivity Klubko alespoň 10 osob
 • Od 1.7.- 31.12.2022 realizovat alespoň 3 vzdělávací akce pro CS (realizována pouze 1)

Harmonogram projektu: 1.7.2022-31.2.2022

Počet účastníků: 35

logo mpsv
Děti
Děti
Děti