Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi


Provozní informace:

Název zařízení: Centrum pro rodinu, děti a mládež
Adresa 1: náměstí 9. května 15, Moravský Beroun
Adresa 2: Dvorská 13, Šternberk
Pracovní doba: Po-Pá: 8-12 a 13-16.30 hodin

Personální obsazení:

Ing. Bc. Jana Svobodová, +420704618388
Dagmar Ševčíková, +420734447167

Forma poskytování:

 • Ambulantní (klienti nás mohou navštívit)
 • Terénní (pokud si přejí konzultaci např. v domácím prostředí, zajišťuje i podporu v okolních obcích)

Registrace:

Krajský úřad Olomouckého kraje
Krajský úřad vydal Ecce Homo Šternberk, z.s. Pověření k výkonu sociální služby a zároveň je Centrum zařízením sociálně právní ochrany dětí, které spolupracuje s odborem sociálně právní ochrany dětí ve Šternberku.

Cílová skupina:

 • rodiny s dítětem/dětmi
 • osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách

Financování:

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Město Šternberk a Moravský Beroun

Konkrétní činnost:

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

Pracovně výchovná činnost s dětmi, např.:

 • motivace a podpora zapojení dětí do domácích prací zajišťující řádný chod rodiny,
 • zapojení dětí do existujících pracovně výchovných programů.

Pracovně výchovná činnost s dospělými, např.:

 • cílená podpora rodičů při péči o děti a rodinu – vedení domácnosti, hospodaření s finančními prostředky, prevence zadlužování a řešení dluhové situace rodiny,
 • motivační rozhovory v rodinách k prospěchu dětí a zabezpečení rodiny, práce s rodinou na školní přípravě dětí, podpora dobré spolupráce rodiny se školou, kontakty s učiteli apod.,

Nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností dítěte, např.:

 • upevňování hygienických návyků,
 • motorická cvičení s dětmi a cvičení na podporu kreativity (poznávání barev, kreslení, vystřihování, modelování)
 • trénink rozvoje řeči a mluvení prostřednictvím říkánek, básniček a písniček,

Zajištění podmínek a poskytnutí podpory pro přiměřené vzdělávání dětí, např.:

 • pomoc s docházkou dětí do předškolních zařízení (vyhledávání, zprostředkování),
 • pomoc s předškolní přípravou, pomoc s přípravou k zápisu do školy, doprovod k zápisům do škol,
 • pomoc při přípravě dětí do školy v domácím prostředí s rodičem

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

Nácvik aktivit, jimiž se rozumí zejména osvojení schopností a dovedností rodičů dětí při využívání veřejně dostupných služeb, tj. např.: cestování za prací, slaďování práce, školy a volného času dětí

Sociálně terapeutické činnosti:

 • pomoc v krizi, besedy

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

Pomoc při vyřizování běžných záležitostí:

 • doprovody na úřady a pomoc s vyřizováním důchodů, sociálních dávek, jednání s věřiteli, podpora v exekuci, insolvenci, nácvik vyplňování formulářů
 • pomoc a podpora při jednáních na OSPOD,

Práce s rodinou na změnách, které odvrátí riziko odebrání dětí z rodiny

Facebook: Centrum pro rodinu, děti a mládež
Kontakt: Ing. Bc. Jana Svobodová, +420704618388 , svobodova@spolekeccehomo.cz

Registrace – popis realizace poskytování sociální služby
Veřejný závazek
Formulář pro stížnosti – podněty
Postup podávání a vyřizování stížností, informace pro uživatele

Zviditelnění Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Realizaci projektu podpořila Nadace ČEZ

Logo ČEZ


Rozvoj a profesionalizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Doba realizace: 1.5.2022 – 31.3.2023

Realizaci projektu podpořila Nadace ČEZ

Logo ČEZ
Děti
Děti
Děti