DS Dráček


Provozní informace:

Název zařízení: Dětská skupina Dráček
Adresa:Bezručova 14, Šternberk
Pracovní doba: Po-Pá: 8-16.30 (po dohodě od 7.00)
Kontaktní osoba: Žaneta Minksová, vedoucí
Telefon: 736 431 333
Email:dsdracek@seznam.cz
Web: www.dsdracek.cz
Facebook:DS Dráček

Forma poskytování:

Ambulantní, v provozovnách, dle zákona o dětských skupinách

Registrace: 

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Cílová skupina:

rodiny s dětmi od 1 roku (do 4 let)

Financování:

 • Ministerstvo práce a sociálních věcí – OPZ
 • Nadace Veolia
 • Město Šternberk
 • Příspěvky od rodičů

Konkrétní činnost:

Denní režim:

 8.00 – 9.30           volné hry, didaktické činnosti, pohybové aktivity 

 9.30 – 9.45           úklid hraček, dokončení práce svačinka, hygiena 

 9.45 – 10.00          svačinka 

10.00 – 11.45          pobyt venku 

11.45 – 12.30          příprava na oběd, oběd, příprava na odpočinek 

12.30 – 14.00         odpočinek/náhradní klidová aktivita 

14.00 – 14.30         oblékání, hygiena, svačina 

14.30 – 16.00         společné zájmové činnosti, hry 

16.00 – 16.30         úklid, příprava na odchod domů

Aktivity:

 • Výchova, vzdělávání a péče probíhá v prostorách 2NP Bezručova 14, Šternberk. Uvedené prostory splňují veškeré stavební, hygienické, provozní a bezpečnostní požadavky vyplývající ze zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, v platném znění, a vyhlášky č. 281/2014 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny, v platném znění.
 • Výchova a péče probíhá v úzké spolupráci s rodiči dětí, ve vztahu mezi pečujícími osobami DS Dráček a rodiči panuje oboustranná důvěra, otevřenost a vstřícnost, respekt a ochota spolupracovat.
 • V rámci výchovného konceptu DS Dráček Šternberk bude respektován individuální vývoj dítěte a využity sensitivnífáze každého dítěte. Cílem je získání praxe v daných oblastech:
 1. a. péče o vlastní osobu a své tělo (zavazování tkaniček, mytí rukou, čištění bot, apod.),
 2. b. péče o okolí a společnost (prostírání stolu, zametání, leštění kovu, péče o květiny)
 3. c. cvičení sociálních vztahů – přijetí zodpovědnosti ve skupině (potřeba sociálního kontaktu)
 4. d. cvičení kontroly pohybu (rovnovážná cvičení a chůze po čáře)
 • V těchto komplexních činnostech i ve všech ostatních jsou plněny nejen přímé cíle – postarat se o sebe (naučit se jíst, pít, oblékat), ale i neméně důležité nepřímé cíle, kdy dítě získává senzorickou zkušenost. 
Děti
Děti
Děti