Prorodinné aktivity


Dětské skupiny

Spolek provozuje dvě dětské skupiny ve Šternberku (Dráček, Skřítek). Skupiny mají maximální kapacitu 12 dětí. 

  • Služba je určena pro děti již od jednoho roku.
  • Dětské skupiny poskytují péči v menších skupinkách dětí a mohou vycházet vstříc individuálním potřebám dětí.
  • Pro Vaše děti je poskytovatelem zpracován plán výchovy a péče.
  • Pečující osoby mají stanovené široké spektrum odborného vzdělání z oblasti sociální, zdravotní a pedagogické.

Více zde: DS Dráček, DS Skříteček

Mikrojesle

Mikrojesle Lvíček v Moravském Berouně jsou koncipovány jako veřejná služba péče o děti, která nabízí pravidelnou profesionální péči o děti od šesti měsíců v kolektivu maximálně čtyř dětí. Provoz mikrojeslí je 5 dní v týdnu, 8 hodin denně. Rozsah umístění dítěte záleží na dohodě. Mikrojesle zaručují kvalitu péče a finanční dostupnost pro všechny rodiče, kteří potřebují zajistit péči o své děti.

Více zde: Mikrojesle Lvíček

Klub Nenuda

Klub Nenuda podporuje  sladění pracovního a rodinného života cílové skupiny (rodiče) ve školním roce aktivitou „Zařízení péče o děti zajišťující péči o děti v době mimo školní vyučování “ a o školních prázdninách pak druhou aktivitou „Příměstské tábory“ . V provozu je denně od 12-18.30.

Více zde: Klub Nenuda

Děti
Děti
Děti