Prorodinné aktivity


Dětské skupiny

Spolek provozuje čtyři dětské skupiny ve Šternberku a v Moravském Berouně (Dráček, Skříteček, Lvíček, Kulíšek). Skupiny mají maximální kapacitu 6 a12 dětí. 

  • Služba je určena pro děti již od jednoho roku.
  • Dětské skupiny poskytují péči v menších skupinkách dětí a mohou vycházet vstříc individuálním potřebám dětí.
  • Pro Vaše děti je poskytovatelem zpracován plán výchovy a péče.
  • Pečující osoby mají stanovené široké spektrum odborného vzdělání z oblasti sociální, pedagogické.

Příměstské tábory

Klub Nenuda

Klub Nenuda podporuje  sladění pracovního a rodinného života cílové skupiny (rodiče) ve školním roce aktivitou „Zařízení péče o děti zajišťující péči o děti v době mimo školní vyučování “ a o školních prázdninách pak druhou aktivitou „Příměstské tábory“.

Děti
Děti
Děti