Sociálně právní ochrana dětí


Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby

Poslání

Podporou rodičů a rozvíjením jejich dovedností doprovázíme ohrožené rodiny, tak aby byly uspokojovány potřeby dítěte a rodina plnila své povinnosti i radosti.

Cíle

 1. Vyhledávat děti, na které se zaměřuje sociálně právní ochrana
 2. Podporovat a pomáhat rodičům při řešení výchovných problémů dětí
 3. Poskytovat poradenství rodičům
 4. Zajišťovat činnosti zaměřené na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich vzniku
 5. Provozovat zařízení sociálně výchovné činnosti

Cílová skupina

 • Ohrožené děti
 • Nestabilní rodiny vyžadující podporu

Zásady

 • Podpora lidské důstojnosti

Rodič i dítě  jsou vždy rovnocenným partnerem,  jejich práva, oprávněné zájmy a vůli je nutno respektovat a zároveň je podporovat při jejich prosazování

 • Profesionální a individuální přístup

Společně plánujeme průběh činností s ohledem na možnosti organizace, přitom podporujeme rodiny v jejich samostatnosti

 • Aktivita rodin

Rodiny jsou vedeny k maximální samostatnosti při řešení své životní situace a při zvládání každodenních činností

 • Samostatnost

Podporujeme rodiny v přebírání zodpovědnosti za svůj život a domácnost a v začleňování do běžného života.

 • Respekt

Je respektována svobodná vůle rodičů i dětí.

Zveřejnění

Výše uvedené je zveřejněno na nástěnkách zařízení (Dvorská 13 Šternberk, Masarykova 371 Mor. Beroun) a na webových stránkách www.spolekeccehomo.cz

Pověřené osoby

Mgr. Pavlína Kráčmarová, MBA, +420733564699

Facebook

Logo Facebook

Dokumenty

Seznam činností
Standardy

Děti
Děti
Děti