OPZ +


logo EU OPZ+ spolufinancováno

Komunitní práce a spolupráce v Moravském Berouně

Hlavní náplní projektu je realizace komunitních aktivit ve městě Moravský Beroun s cílem posílit sociální začleňování osob ohrožených vyloučením – zlepšit schopnosti sociálního fungování členů komunity a vzájemné soužití ve městě. Klíčové aktivity jsou zaměřené na rozvoj komunity a společenskou změnu. Jedná se o nástroje, které na území města byly v předchozím období úspěšně aplikovány.

Reg. číslo projektu: CZ.03.02.01/00/22_018/0001383

Děti
Děti
Děti