Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež


Ukončení činnosti:

Spolek Ecce Homo Šternberk, z.s. oznamuje ukončení činnosti Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v Moravském Berouně k 31.12.2019. Po tomto datu již nebude níže uvedená služba poskytována.

Provozní informace:

Název zařízení:   NZDM Respiro
Adresa:   Karla IV. 99, Moravský Beroun

Pracovní doba:

Pro ambulantní službu:              

pondělí: 10:00 – 18:30
úterý: 11:30 – 20:00
středa: 10:00 – 18:30
čtvrtek: 10:00 – 18:30
pátek: 10:00 – 18:30

Pro terénní službu:

pondělí: 13:00 – 17:00
úterý: 10:00 – 12:00
středa: 13:00 – 17:00
čtvrtek: 10:00 – 12:00
pátek: 13:00 – 17:00

(pokud si přejí konzultaci např. náměstí, park, u školy)

Personální obsazení:

Mgr. Barbora Hrabalová, DiS.
Mgr. Miloslav Kafka
Bc. Petra Švarcová
Dana Holubová

Registrace:

Krajský úřad Olomouckého kraje

Cílová skupina:

děti a mládež ve věku od 10 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy

Financování:

 • Evropský sociální fond – Operační program Zaměstnanost
 • Město Moravský Beroun
 • Dary

Konkrétní činnost:

Sociální práce:

1) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti např.:

 • Pracovně výchovné činnosti (finanční gramotnost, počítačová gramotnost, nácviková kavárna)
 • Nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností (kreativní činnosti, trénink jemné motoriky)

2) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, např.:

 • akce společně s asistenty prevence kriminality, městskou policí, vzdělávacím centrem, komunitními pracovníky, akce pro OLUNG, apod.

3) sociálně terapeutické činnosti

 • Podpora při řešení krizových situací a to zejména v rodině a s vrstevníky. Jedná se o vyhrocené situace např. při šikaně, domácím násilí, možné trestné činnosti. Jedná se o rozhovory s prvky krizové intervence

4) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

 • pomoc při vyřizování běžných záležitostí:
 • pomoc a podpora při aktivitách podporujících sociální začlenění
 • kontakt s institucemi
 • informační servis

Další činnost:

Řemeslné dílny

Účastníci dílen mají možnost si vyzkoušet různé typy řemesel a to jim pomáhá ve výběru středních škol. Součástí aktivity jsou také návštěvy odborných učilišť, besedy s řemeslníky i návštěvy Veletrhu práce.  

Web: www.nzdmrespiro.cz
Facebook: NZDM Respiro
Kontakt: 734 110 922
Email: svarcova.eccehomo@seznam.cz

Veřejný závazek NZDM Respiro

Děti
Děti
Děti