Naučné stezky


Prabába

Naučná stezka se vine po úbočích několika kopců v okolí Šternberka, má malé převýšení a vede po upravených lesních cestách. Trasa má méně náročnou a mírně náročnější variantu. Ta méně náročná je dlouhá 1,5 km se začátkem na rozcestí u bývalé restaurace Na kiosku až k vyhlídce U Zelené budky. Dosahuje převýšení 33 m a je vhodná i pro vozíčkáře s asistencí. Náročnější okruh pak při délce 4,5 km dosahuje také poměrně malé převýšení 100 m. Na této části stezky je instalováno devět zastavení, která vám přiblíží život v lese, historii celého regionu a připomenou také místní báje a pověsti.

Zastavení naučné stezky

  • Vstupní zastavení
  • Les a jeho význam
  • Savci v lese
  • Ptáci v lese
  • Voda v lese
  • Město a hrad Šternberk
  • Pole
  • Z místních pověstí – socha Ecce Homo
  • Co žije v trávě

Zelená

Zelená naučná stezka začíná ve Šternberku, stejně jako stezka Prabába. Pokračuje však k Lipině u Šternberka, dále přes Těšíkov a k prameni Těšíkovské kyselky. Vede prakticky celá po silnici, je vhodná jak pro pěší, tak přes táhlé stoupání i pro cykloturistiku.

Trasa, která je značena tabulemi, vede mezi loukami a poli nad Stachovem a na jejím nejvyšším bodě před Těšíkovem je umístěna přehledná schematická mapa okolní krajiny Hornomoravského úvalu. V nedalekém březovém háji je vybudováno odpočinkové místo s přístřeškem. Trasa končí u Těšíkovské kyselky, kde se seznámíte jak s místním pramenem, tak i dalšími léčivými prameny Střední Moravy.

Děti
Děti
Děti