Úspěch doučovacího klubu a další podpora žákům


01/08/2022

Logo OPVVV a MŠMT

Od 1.8.2019 do 31.7.2022 realizovalo Ecce Homo Šternberk, z.s. v Moravském Berouně projekt
Doučovací klub NENUDA . Ku prospěchu žáků, rodičů i učitelů se realizovaly doučovací kluby, besedy i schůzky za účelem zvyšování spolupráce.

Základní škola i její učitelé a žáci si aktivity klubu pochvalují a projekt bude nadále pokračovat již z národních zdrojů.

Ing. Pavlína Vítámvásová

Projekt Doučovací klub NENUDA Moravský Beroun, registrační číslo CZ.02.3.61/0.0/0.0 /16_039/0011772 je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a státního rozpočtu ČR.

Děti
Děti
Děti